11.7 C
Podgorica
Subota, 20 Aprila, 2024
spot_img

Reagovanje Ministarstva javne uprave na tekst objavljen u ND “Vijesti”

Povodom teksta objavljenog u ND Vijestima od 2. februara 2023. godine, pod naslovom “Broj zaposlenih raste, a posao isti”, a u cilju istinitosti i objektivnog informisanja zainteresovane javnosti, obavještavamo o sljedećem.

Strategijom reforma javne uprave 2022-2026. godine, u čijoj izradi je gospodin Sošić  čiji stav iznosite, aktivno učestvovao, planirana je priprema Analize funkcionisanja sistema lokalne samouprave iz razloga što u momentu sačinjavanja tog strateškog dokumenta nije bilo dovoljno podataka koji bi jasno opredijelili put reforme sistema lokalne samouprave. Iz toga jasno proizilazi da je intencija ovog dokumenta bila da prikaže presjek stanja u ovoj oblasti, a ne da opisuje modele decentralizacije.  Analiza je  u potpunosti odgovorila na taj zadatak i vrlo objektivno ukazala na prednosti i nedostatke, obuhvatajući, po prvi put,  sve segmente funkcionisanja sistema lokalne samouprave. Neoboriva je činjenica da je Crna Gora država sa najmanjim stepenom decentralizacije i u regionu i šire, što sa aspekta demokratskih principa jeste signal da moramo uložiti sve napore da takvo stanje promijenimo. To Ministarstvo javne uprave apsolutno ne radi iz političkih razloga, već je riječ o potrebi društva i daljem jačanju demokratije i demokratskih principa. Analiza je pokazala da  decentralizaciju moramo sprovoditi oprezno, etapno i planski, kako bismo obezbijedili sve njene benefite, što će Ministarstvo javne uprave i učiniti. U izradi analize smo imali ekspertsku podršku od međunarodnih partnera, što je potvrda njenog kvaliteta. Dakle, nije riječ o političkoj ideji,  već odgovornom pristupu ovog organa da u narednom periodu sprovede reformu sistema lokalne samouprave na koju se čekalo preko dvije decenije.

Pitanje broja zaposlenih , koji se posebno ističe u tekstu, nije novina, jer upravo Analiza ukazuje na taj problem, kao i na potrebu postojanja normativnog okvira za funkcionisanje javnih službi. Jasno je ukazano koji su izazovi u naplati sopstvenih prihoda u opštinama, a koji nijesu isključivo vezani za djelovanje samih opština već i centralnog nivoa vlasti.

Analiza je pokazala neophodnost preduzimanja konkretnih mjera, kako bi se sistem lokalne samouprave dalje razvijao. Preporuke Analize jasno pokazuju potrebu za decentralizacijom, uređenjem službeničkog sistema, unapređenjem nadzora i odnosa centralnih i lokalnih organa i tako dalje. U tom pravcu odmah smo započeli rad na izmjeni Zakona o lokalnoj samoupravi, a preduzeli smo i druge odgovarajuće projekte.

Aktivnosti našeg organa biće realizovane sa ciljem obezbjeđenja što kvalitetnijeg funkcionisanja lokalnih samouprava, a decentralizacija će biti proces koji će se sprovoditi etapno, odgovorno i planski.

Idealno bi bilo da se istovremeno sa upravnom decentralizacijom sprovede i politička i fiskalna u onoj mjeri u kojoj to kapaciteti opština dozvoljavaju.

Bilo bi, zaista idealno da možemo ući u sva tri procesa istovremeno, ali mi kao resorno ministarstvo možemo govoriti samo o upravnoj decentralizaciji. I zaista ne treba biti nešto posebno verziran pa vidjeti da sve lokalne samouprave nijesu na istom nivou razvijenosti i da postoji potreba da se na drugačiji način uredi sistem. 

Decenijsko izbjegavanje ovog procesa decentralizacije dovelo je do toga da nijesu iskorišćeni svi potencijali opština, a za to imamo mnogo primjera, na jugu, a posebno na  sjeveru Crne Gore, što pokazuje i intenzivno  iseljavanje, koje je evidentno.   

Sve ove stvari smo znali i prije izrade Analize funkcionisanja sistema lokalne samouprave, a ona nam je pokazala da je proces dalje decentralizacije društveni imperativ i velika potreba.  

Dragiša Janjušević, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave i kordinator Radne grupe za izradu Analize funkcionisanja sistema lokalne samouprave

Posljednje vijesti
- Marketing -spot_img
Ne propustite