16.9 C
Podgorica
Subota, 18 Maja, 2024
spot_img

Marković: SPC osim vlasništva nad seoskim crkvama, traži i groblja

Naša saznanja ukazuju na to da SPC podnosi zahtjev za upis u katastru nepokretnosti za sve one crkve i groblja koji u listovima nepokretnosti nijesu upisane na nju, kaže Milenko Mito Marković, predstavnik mještana Ljubotinj.

“Obraćam se svim građanima Crne Gore u ime nas, potpisnika iz mjesne zajednice Ljubotinj, koji su nakon saznanja da je Mitropolija crnogorsko-primorska – Srpske pravoslavne crkve, podnijela zahtjev Upravi za katastar i državnu imovinu, Područna jedinica Cetinje, za upis vlasništva na Crkvi Sv.Dimitrija i Crkvi Sv. Danila. U pitanju su naše crkve i groblja koja su vlasništvo naših predaka, u kojima su služili i sahranjivani naši preci”, navodi u obraćanju Milenko Mito Marković

Ovaj zahtjev, dodaje, prema našim crkvama nije izolovan slučaj već predstavlja konačni udar Srpske pravoslavne crkve na sve vjerske objekte u Crnoj Gori.

“Koristeći nevjerovatnu pogodnost koju im je dala 43. Vlada Crne Gore, potpisivanjem ugovora stekli su pravo da se pozivanjem na član 7 tog ugovora upišu na sve nepokretnosti na koje se do sad nijesu upisali, a s druge strane država je dužna da im omogući taj upis. Ova odredba ukazuje da bez ikakvog osnova, bez ikakvog dokaza i isprava Srpska pravoslavna crkva stiče pravo da se uknjiži na sve seoske – bratstveničke crkve u Crnoj Gori”, navodi Marković.

Njihova saznanja, kako kaže, ukazuju na to da SPC podnosi zahtjev za upis u katastru nepokretnosti za sve one crkve i groblja koji u listovima nepokretnosti nijesu upisane na nju. Poznato je, dodaje, da su u ranijem periodu, svjesni činjenice da mnogi neće ostvariti uvid u stanje u katastru nepokretnosti, već upisali groblja i crkve na svoje ime pa je pred nama dvostruki posao.

“U upravnom postupku da nam se prizna svojstvo stranke, a u sudskom postupku u onim slučajevima gdje je SPC upisana na crkvama i grobljima tražimo utvrđivanje prava svojine. Mi smo u predmetu naših crkva tražili da nam se prizna svojstvo zainteresovaih lica i naš zahtjev je odbijen, tako da je predmet u fazi žalbenog postupka. Uporni smo i nećemo odustati ni od Upravnog ni od Vrhovnog suda. Ipak mislimo da je pravo na našoj strani, jer SPC po svojoj ustaljenoj praksi, a bez ijednog dokaza smatra da će se upisati. Ostaje zagonetno kako nadležni državni organ ne reaguje i ne preispita da li je SPC u svim tim predmetima aktivno legitimisana”, navodi Marković.

U ovaj postupak, dodaje, uključena je i Prijestonica Cetinje što ocjenjuju izuzetno značajnim.

“Njihov glavni argument da SPC nije aktivno legitimisana u odnosu na navedene crkve na Ljubotinju i sa pravom traže da se zahtjev SPC za upis odbije. Upoznat sam iz sredstava javnog informisanja da su se mještani ljubotinjskih sela Prekornica, Pačaradje i Ceklinskog sela Dodoši, organizovali i preduzeli pravne radnje u vezi sa postupcima koji se odnose na njihove crkve. Takođe, inicijative su krenule i sa Ljubotinjskog sela ČUKOVIĆI , kompletnog PLEMENA GRAĐANI kao i CRMNIČKOG sela Brčeli”, kaže Marković.

Poziva građane da se ujedine i brane svoja prava.

“Pozivam sve građane Crne Gore koji su ili će uskoro biti lišeni svojinskih prava na svoje prađedovske crkve i groblja, da se organizujemo i ujedinimo, da uspostavimo međusobnu komunikaciju, da formiramo operativna tijela, da pozovemo stručne ljude koji će nam pomoći da u pravnoj proceduri odlučno i istrajno radimo na zaštiti svojih vjekovnih prava”, zaključuje Marković.

Posljednje vijesti
Ne propustite