Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 03. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Parci i Pelev Brijeg.

 

Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

 

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo, Bare Šumanovića, Šobajići, Valeta, Slap Zete, Viš, Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Bandići, dio Novog Sela, firma Savović, Velmont, Livade bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Potkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

– u terminu od 09 do 10 sati: pekara Andjela u Spužu.

– u terminu od 09 do 15 sati: Grlić, Ćurioc, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići kao i preduzeća Šimšić, GSI i ZIP.

– u terminu od 11 do 12 sati: Respa.

– u terminu od 13 do 14 sati: mljekara Lazine.

– u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Oromet u Pažićima.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi i Kasomi (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Ugnji, Golijan, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane.

 

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude.

– u terminu od 08 do 16 sati: Orlina, Broćanac, Riđani, Kuside, Most na Moštanici, Vitalac, dio Kočana, Krupac, Crnodoli, Kuside, Trafomont, Maočići, Riječani, Podbožur, Jasen, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Pometenik, Busak, Muževice, Lastva, Trepča, Brankov Do, Bajov Do, Rudine, Ramovića Do, Jabuke, Brestice, Srni Do, Trubjela, Krstac i Vonjin Do.

– u terminu od 08 do 17 sati: Spila i Prisoje.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Sveta Vrača – gornje zgrade.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Stanovčići – Kameno, Kameno i Vrbanj.

 

Budva

– u terminu od 09 do 13 sati: Podkošljun i dio ulice Kanjoša Macedonovića.

 

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Draginje, Đonze, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Sukobin, Draginje, Ambula, Štodra, Lisna Bori i Fraskanjel.

 

Andrijevica

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Dio sela Trepča.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir, Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje i Džukeljska Jama.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Pećarska, Barice, Šljemena, Pisana Jela.

– u terminu od 10 do 16 sati: Kruševo, Pisana Jela, Rasovo i Kostići.

– u terminu od 16 do 17 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir, Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Žari.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Andrijevo.

 

Petnjica

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Selo Kalica i dio sela Lagatore.

 

Rožaje

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Kačapore, Kurbardovići, Bać, Murići, Granit Mont, Kajevići, TV Reprtitor, Đžuđževići, Jablanica, Pripeč, Malindubrava, Vuča, Crnča i Dračanovac.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Krupice.

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 03.02. – 08.02. – STS Gluhi DO, STS Prekornica, STS Obzovica, MBTS Vrela, TS-K Vrela, STS Golijanin, STS Ugnji, STS Pumpa Očinići, TS Kula Očinići, TS Borišići, BTS Očinići Poljane.

Danilovgrad

– 03.02. – 08.02. – Ržišta, Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Berane

– 03.02. – 08.02. – Kurikuće i Trepča.

Bijelo Polje

– 03.02. – 08.02. – STS Reljin Kamen, STS Barice škola, STS Džukelska Jama, STS Kameno Polje, STS Pisana Jela i STS Šljemena.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz CEDIS-a.